Tips! Fördelar med hud mot hud metoden

Candide Hud Mot Hud Tub

Hud mot hudvård innebär att barnet ligger på förälderns mage och bröst direkt efter födsel och även längre stunder därefter. Forskning visar att denna ”bounding” via huden ger fler fördelar under första tiden hos den nyfödda, som trygghet, bättre sömn, värmereglering, stimulerar hjärnans utveckling, minskar risken för plötslig spädbarnsdöd och minskad kolik symtom.

Bakgrund

Hud mot Hud, Känguru metoden, skin to skin care, hudvård – kärt barn har många namn. Metoden kommer ursprungligen från australisk neonatal forskning från 70-talet. Det har visat sig ha flera fördelar gentemot kuvösen. Under de senare åren har metoden även används till barn som föds i beräknad tid. Metoden rekommenderas numera av hälso- och sjukvård till för tidigt födda barn från 28:e mognadsveckan, även för fullgångna barn. Metoden är en viktig del i förlossning och den tidiga eftervården. Senare forskning har även visat att hud mot hud vård är ett av de mest effektiva sätten att förebygga spädbarnsdödlighet globalt sett.

Candide Hud Mot Hud

Enkla hud mot hud toppar från Candide hittar du här.

Ger värmereglering

Hud mot hud-kontakt är en multisensorisk upplevelse. När barnet vilar hud-mot-hud på ditt nakna bröst så värmer du barnet. Upprätthållande av kroppstemperaturen är viktigt för små barn som ännu inte har förmågan att hålla sig varma.

Ger trygghet, lugn och minskar koliksymtom

Med närheten känner barnet dina andetag stimulerar barnets andning och din röst och dit välbekanta hjärtslag skapar lugn och trygghet. Du är som förälder den som bäst förstår barnet och den som bäst kan ge närhet, värme och kärlek. Hud mot hud vård lugnar barnet så att nivån på babykortisolnivåer (stresshormoner) mätbart sänkts efter bara 20 minuter. Det har vid hud mot hud upplevts att barn med kolik haft minskade symptom. Som ett resultat av regelbunden användning av kängurumetoden upplevs barnet mindre oroligt och gråter mindre.

Stimulerar hjärnans utveckling och bättre sömn hos barnet

Att ha barnet mot huden ökar utvecklingen av viktiga nervbanor som gynnar hjärnans mognad hos barnet. Dessutom visar forskning att barn, vars föräldrar har använt kängurumetoden sover lugnare, vilket förbättrar organisationsmönstret i hjärnan och minskar barnets stressreaktioner. Utvecklingen av hjärnans funktion hos spädbarn beror på kvaliteten av deras sömn. Med hud mot hudvård somnar de flesta barn lättare och uppnår vad som kallas »lugn sömn« en naturlig djup sömn i 60 minuter eller mer. Detta är viktigt, eftersom forskning visar att sömn är ett av de viktigaste tillstånden för att påskynda hjärnans utveckling och mognad. Vid kängurumetoden lär sig barnets kropp att hålla en regelbunden och stabil hjärtrytm samt regelbundet andningsmönster, 75% av sporadisk andning och långsam hjärtrytm reduceras genom metoden.

Främjar barnets immunsystem

Immunsystemet stimuleras när barnet placeras hud mot hud. Mammans immunsystem transporterar antikroppar genom hennes hud och bröstmjölk till barnet. Att ligga mot mammans hud ökar också fuktigheten i barnets hud, vilket ger en skyddande barriär och motverkar att skadliga bakterier kommer in genom barnets hud.

Stärker mjölkproduktionen hos mamman

Studier har visat att nyfödda som placerats hud mot hud omedelbart efter födseln har dubbelt så stor chans att amma inom den första timmen än ett barn som swaddlats. Det räckte med 60 minuter av hud mot hud så ökade amningsfrekvensen och höjde prolaktinnivåerna hos mamman. Det är ett viktigt hormon för mjölkproduktionen. De ökade nivåerna av moderns Oxytocin, ett naturligt hormon som skapar »avkoppling och välbefinnande« hos mamman, hjälper mamman i sitt tillgivna beteende mot barnet.

Candide Hud Mot Hud Tub

Stärker pappans band med barnet

Många pappor kan vittna om att metoden har ökat deras delaktighet i barnets vård och utveckling. Genom att vara källan till barnets välmående och ge värme och närhet, upplevde papporna som varit del av en studie att de lärde känna sina barn bättre. Det finns hjälpmedel som skapar den bästa komforten som håller barnet bekväm i en vertikal position. För papporna var detta en unik chans att upptäcka sina barn – och sig själva som pappor. De fick upprepad erfarenhet av barnets gnyenden, gråt och sömn, och tog barnet till sig.

10 fördelar med hud mot hud

  1. Hjärnans utveckling
  2. Reducerar gråt / stress
  3. Reglerar kroppstemperaturen
  4. Förbättrar sömnkvaliteten
  5. Förbättrar immunförsvaret
  6. Stimulerar matsmältning & viktökning
  7. Synkroniserar puls & andning
  8. Uppmuntrar amning & ökar mjölkproducering
  9. Minskar risken för förlossningsdepression
  10. Främjar psykiskt välbefinnande / återhämtning
Candide Hud Mot Hud Top med snörning 1

Candides Hud mot Hud toppar finns i tre olika modeller:

Candide Hud Mot Hud Tub – 299:-
Grå (S/M)
Grå (M/L)
Rosa (S/M)

Candide Hud Mot Hud topp – 469:-
Grå

Candide Hud Mot Hud Topp med snörning – 199:- (OBS! Utförsäljning Ord. pris. 549:-)
Grå
Rosa

Källor:

Karolinska Institutet – Hud-mot-hudkontakt direkt efter födelsen förbättrar överlevnaden hos för tidigt födda

Kangaroo Mother Care, hemmiljö och far inblandning i första levnadsåret: en randomiserad kontrollerad studie av Tessier R, Charpak N, Giron M, Cristo M, de Calume ZF, Ruiz-Peláez JG.Acta Paediatr. 2009 september; 98 (9): 1444-1450. Epub 2009 4 juni.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hitta oss