Tips och information om säkra spjälsängsmadrasser

Candide Madrasser med baby

Säkerhet är av yttersta vikt när det gäller produkter för barn, särskilt de som används för sömn, där barnet oftast är oövervakat. För att minimera riskerna för plötslig spädbarnsdöd (PSD), kvävning och andra skador som kan uppstå på grund av olämpliga madrasser, finns en europeisk säkerhetsstandard, EN 16890. Denna standard specificerar krav och prövningsmetoder där man tittar på material och konstruktion, mått och passform, andningsförmåga samt hygien och rengöring. Vi tittar närmare på vad vi bör tänka på vid köp av spjälsängsmadrass.

Varför är säkerhetsstandard viktig?

Säkerhetsstandarden EN 16890 av spjälsängsmadrasser är viktigt av flera skäl:

Skydd av barn: Den primära fördelen är skyddet av barn från potentiella faror. Genom att följa denna standard kan tillverkare säkerställa att deras produkter inte utsätter barn för onödiga risker.

Föräldratrygghet: Föräldrar kan känna sig trygga i att de madrasser de köper uppfyller höga säkerhetskrav, vilket ger dem sinnesro.

Reglering och konsumentskydd: Standarden fungerar som en reglerande ram som säkerställer att alla produkter på marknaden är konsekventa i fråga om säkerhet och kvalitet.

Viktiga säkerhetsaspekter enligt EN 16890

Material och konstruktion:

  • Madrasserna måste vara tillverkade av material som är säkra och fria från skadliga kemikalier
  • Konstruktionen ska vara robust och tåla daglig användning utan att försämras snabbt

Mått och passform:

  • Madrassen ska passa perfekt i spjälsängen utan mellanrum som kan utgöra en kvävning eller klämrisk
  • Standardmåtten måste följas strikt för att garantera att madrassen passar i olika sängmodeller

Andningsförmåga och kvävningsrisk:

  • Madrasserna måste ha tillräcklig andningsförmåga för att minska risken för kvävning om ett barn rullar över på mage
  • Produkterna testas för att säkerställa att de inte utgör en kvävningsrisk

Hygien och rengöring:

  • Standarden omfattar även krav på hygien och rengöring, vilket är avgörande för att förhindra bakterietillväxt och allergier

Madrassens densitet

Madrassens densitet, det vill säga vikten av madrassen i förhållande till dess volym, är en kritisk faktor som påverkar dess säkerhet och komfort. Hög densitet är en kvalitetsbenämning och är oftast dyrare.

Innebörden av densitet och säkerhet:

  • För låg densitet: En madrass med för låg densitet är mjukare och kan komprimeras lättare. Mjukhet kan öka risken för kvävning och plötslig spädbarnsdöd. En mycket mjuk madrass kan även leda till att barnets ansikte sjunker ner i madrassen, vilket kan blockera andningsvägarna.
  • Hög densitet: En madrass med hög densitet har mer material per volymenhet, vilket gör att den är fastare och ger mer stöd. Men en alldeles för hög densitet kan göra den obekväm för barnet och leda till problem med tryckpunkter.

Testning och certifiering: Tillverkare måste testa madrassens densitet och andra egenskaper enligt EN 16890-standarder. Detta inkluderar tester för tryck och deformation för att säkerställa att madrassen bibehåller sin form och funktion över tid. Här ser vi bilder på hur Candide Baby Group testar densitet enligt EN standard 16890.

Bada bilderna med de ratta bilderna

Bilden till vänster visar en madrass som har tillräckligt hög densitet för att inte utgöra någon risk för barnet. Detta syns på kulan som ej sjunker ned i brickan. Bilden till höger visar en madrass som är för mjuk, vilket syns på kulan som i detta fall sjunker ned i brickan.

Tillverkare och importörens ansvar

Genom att följa EN 16890 kan tillverkare inte bara säkerställa barnens säkerhet, utan också bygga förtroende hos konsumenterna. Det är en viktig standard som hjälper till att skapa en tryggare och säkrare miljö för våra minsta familjemedlemmar. För föräldrar och vårdnadshavare betyder detta att de kan vara säkra på att produkterna de köper för sina barn uppfyller de höga standarderna, inklusive rätt densitet för att balansera säkerhet och komfort.

Praktiska tips för föräldrar vid köp av madrass

Kontrollera certifiering: Kontrollera att den uppfyller EN 16890, oftast har de riktigt billiga madrasserna ingen certifiering.

Känn på madrassen: Tryck på madrassen för att känna dess fasthet. Den ska vara fast nog att inte ge efter för mycket under tryck.

Läs recensioner och rådfråga experter: Användarrecensioner och råd från barnläkare kan ge insikt i vilken madrass som är bäst för ditt barn. Är madrassen tillverkad inom Europa är de oftast certifierade.

Sammanfattning

Föräldrar och vårdgivare bör vara medvetna om dessa aspekter när de väljer en madrass för en spjälsäng. Fasthet, materialkvalitet, passform och hygieniska egenskaper är alla kritiska faktorer för att säkerställa barns säkerhet och välbefinnande. Att följa rekommendationer från pålitliga källor och certifieringar kan bidra till att minska risken för SIDS och andra hälsoproblem.

Källor

European Committee for Standardization (CEN): https://www.cen.eu

Swedish Standards Institute (SIS): https://www.sis.se

Redaktionen RollAbout

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hitta oss