Integritetspolicy

För RollAbout AB (556324-3194) är personlig integritet av yttersta vikt. I denna policy går vi igenom och förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter som samlas in. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

De uppgifter som vi i huvudsak behandlar är företagsnamn, namn, faktureringsadress, leveransadress, postnummer, stad, land, e-post, telefonnummer, organisationsnummer, personnummer, IP-nummer.
Dessa uppgifter samlar vi in och behandlar för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal för leverans av produkter. För att genomföra marknadsföring, tillhandahålla uppdateringar och information samt uppfylla våra skyldigheter emot lagen.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel leverantörer av tjänster som berör betalning och leverans av beställda produkter. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad kund har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig samt vad syftet med behandlingen. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall borttagning av uppgifter.

Loggfiler

Likt många andra webbplatser så använder vi oss av loggfiler. Dessa loggfiler inkluderar information om IP-adress (Internet Protocol), webbläsare, Internetleverantör / ISP (Internet Service Provider), tid- och datumstämpel samt antal klick. Detta görs för att bättre kunna administrera webbplatsen samt samla demografisk information för att bättre kunna analysera trender.

Kakor (Cookies)

En kaka eller Cookie är en liten textfil som webbplatser du besöker sparar på din enhet. Informationen i kakan används för att följa användarens beteende samt ge tillgång till viss funktionalitet.
Vi använder oss av cookies för att underlätta för våra besökare samt kunna erbjuda en bättre upplevelse. Du lämnar ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator om din webbläsare är inställt på att tillåta det. Du kan själv ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningarna i din webbläsare.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Helene Richmond som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.