Allmänna villkor för Återförsäljare

Marknadsföringsfrihet
Återförsäljare till RollAbout får fritt kopiera, citera och publicera texter, bilder och videos från www.rollabout.se för att marknadsföra de produkter som de saluför, men får ej ges vidare till tredje part. Återförsäljaren får även tillgång till material från RollAbouts samarbeten med vården och andra aktuella partners, såsom studier forskningsresultat och rekommendationer som berör produkterna. 

Produkter
RollAbout garanterar att varorna tillverkas under normala omständigheter och uppfyller aktuell EU-standard.

Beställning
Order görs:

  • I vår webbshop (www.rollabout.se) som inloggad återförsäljare, 24 h/dygn.
  • På telefon 08-668 20 44, kontorstid.
  • På e-post order@rollabout.se, 24 h/dygn.

Ordern ska innehålla artikelnummer, antal och aktuell leveransadress. Beställningar är bindande.

Priser
Priserna gäller per produkt samt förutsatt att villkoren för minimiantal uppfylls. Priserna anges i SEK (svensk krona) ex. moms och rekommenderade konsumentpriser inkl. moms.  Prisändringar informeras minst 30 dagar innan de verkställs.

Betalning
Befintliga kunder 30 dagar. Nya kunder, utlandsleveranser, om kredit avrådes tillämpas förskottsbetalning. Vid försenad betalning utgår 11 % ränta från förfallodagen och faktureras separat. Fakturering sker kostnadsfritt per E-post.
Inkassoärenden hanteras av Svensk Betalningskontroll AB. Första påminnelseavgift debiteras 50 kr, andra påminnelsen 100kr och inkassokrav 400kr.

Leverans
Produkter som är i lager levereras inom tre arbetsdagar. RollAbouts ambition är att hålla samtliga produkter i lager. Skulle en produkt inte vara i lager gäller leverans inom högst tre månader. Förbehåll görs för höga kvantiteter.

Frakt 
Fraktkostnaden beräknas på fraktdrivande vikt och gällande avtal för aktuellt land. Restorder skickas fraktfritt om RollAbout inte kan leverera enligt plan. Restorders kan kompletteras men debiteras frakt på komplementen.

Garantier och reklamation 
Reklamationen måste vara godkänd av Rollabout.
Reklamation ersätts vanligtvis med vara mot vara, dvs vi skickar reservdel där det är möjligt. 
Reklamationer skall meddelas omgående till RollAbout via E-post service@rollabout.se och skall innehålla: RollAbouts artikelnummer, inköpsdatum och vad som är fel, med stöd av bilder. All reklamation gäller normal användning hos slutkund och under förutsättning att berörda bruksanvisningar har följts.

Reservationer
RollAbout reserverar sig för felaktigt angivna priser, bilder, leveransdatum och lagerförhållanden som angivits i tryckt eller elektroniskt informationsmaterial. RollAbout reserverar sig även för eventuella valutakursförändringar.

Mailutskick
Vi förbehåller oss rätten att lägga till dig som återförsäljare i våra maillistor för att säkerställa att ni tar del av aktuella erbjudanden och produktinformation. Önskar du inte motta mailutskick från oss kan du enkelt av-prenumerera dig direkt i ett utskick eller så kan du kontakta oss på mail eller telefon så ser vi till så att din adress tas bort.

Personuppgifter
Vid beställning av vara, lagras personuppgifter i vårt kundregister. Ingen obehörig har tillgång till detta register och uppgifterna lämnas inte ut till tredje part. Beställningar är bindande. Är beställaren under 18 år ska målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomförs. Du kan läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår Integritetspolicy

Företagsinformation
RollABout AB (Organisationsnr: 556324-3194), Ringvägen 75, 118 61 Stockholm, Mail: info@rollabout.se Har du några frågor gällande våra köpvillkor, är du välkommen att maila oss på info@rollabout.se

Äganderätter
Alla levererade produkter tillhör RollAbout AB tills full betalning har erlagts.

Tack för att ni väljer Rollabout AB som leverantör!

/Rollabout Teamet