Vikten av sensomotorisk lek och stimulans i tidig ålder

LullaLove Mr B Tygbok 6 1

Barn mellan 0–2 år är helt beroende av sina sinnen för att förstå och integrera med sin omgivning. Denna period är viktig för barnets kognitiva utveckling. Med hjälp av sensomotoriska lekar och leksaker kan du hjälpa ditt barns kognitiva och motoriska utveckling.

Vad betyder sensomotorik? »Senso« betyder sinnen och »motorik« betyder hur vi rör oss. Små barn är helt beroende av sina sinnen för att förstå, lära sig och samspela med sin omvärld. Under de två första åren, under det sensomotoriska stadiet, är de sinnliga intrycken som viktigast för barnets kognitiva utveckling. Barnets sinnen och motorik måste samverka för att de ska kunna utvecklas och uppleva sin omvärld. Så småningom lär sig barnet att saker kan existera även om de inte syns eller hörs. Denna utveckling sker vanligtvis spontant och naturligt hos barnet, men en del barn behöver lite stöd i sin utveckling för att få bättre balans, koncentration och känna trygghet i det sociala samspelet.

Brister i sinnenas samspel
Frågan om hur ett barn med sensomotorisk problematik ser ut och beter sig, är väldigt svår att svara på eftersom de individuella variationerna är oändliga. Men undersökningar visar på att om motorik och/eller samspelet mednågot sinne inte utvecklats fullt ut kan det ge vissa svårigheter. Barn kan få problem med balansen, bli klumpigt, få svårt att läsa och skriva, ha otydligt tal, ha svårt att koncentrera sig, vara över- eller underaktivt. De kan även få svårt att tolka sociala signaler och följa lekregler, vilket kan ge beteendemässiga brister. Observera att alla barn utvecklas olika, prata med din bm om du är osäker på ditt barns utvecklingsstadier. Men du kan som förälder hjälpa barnets sensomotoriska utveckling via lek och stimulans.

Ett spädbarns sinnen och dess utveckling

Syn
Ett nyfött barn ser sin omvärld väldigt suddigt beroende på att det föds närsynt. Fram till ca 3 månaders ålder fokuserar barnet på runda former, starka färger med kontraster samt ljuskällor. Från födseln fram till runt fyra års ålder har barnet utvecklat en syn som nästan är lika bra som en vuxen. Först vid tio års ålder är synen fullt utvecklad.

Hörsel
Barns hörsel är fullt utvecklat redan mot slutet av den första månaden efter födsel. Barnet tar in mängder av information genom att lyssna. Det tar däremot betydligt längre tid för barnet att få full förståelse och tolkningsförmåga av alla de hörselintryck som når barnet.

Känsel
Barns känsel är välutvecklat redan vid födseln. De flesta barn tycker om beröring och att bli masserade. Senare forskning visar att hud mot hud kontakt gynnar både psykologiska som fysiologiska processer hos barn. Barn är som känsligast vid och i munnen. Eftersom synsinnet är det sinne som utvecklas sist, så stoppar små barn sakerna i munnen istället. När barnet kan gripa och pilla känner det lätt skillnad mellan olika material och strukturer.

Lukt och smaksinne
Ett nyfött barn har utvecklat lukt och smaksinne och kan snabbt känna igen doften av tex bröstmjölk. Vissa studier menar att spädbarn t.o.m. har mer utvecklat luktsinne än vuxna för att kompensera den sent utvecklade synen.

Stimulera med sensomotoriska leksaker
Det finns leksaker som är speciellt framtagna för att stimulera och hjälpa barns utveckling av sina sinnen. Sensomotoriska leksaker hjälper barn att förstå sin omvärld och utveckla sin kognitiva förmåga.

Kontrastfärger
Sensomotoriska leksaker kännetecknas av att de har kontrastfärger som rött, svart och vitt för att attrahera och stimulera synen.

Material och texturer
Leksakerna är av olika material och texturer för att stimulera känsel. De är säkra och gärna ekologiska så att de små kan stoppa dem i munnen.

Greppvänliga
För att stimulera motoriken ska leksakerna vara greppvänliga med detaljer som stimulerar pincettgreppet och barnets nyfikenhet att undersöka.

Avge ljud
Att de samtidigt vid beröring avger olika ljud för att stimulera hörsel – ger en samstämmighet mellan de olika sinnena. Det kan vara diverse svaga ljud som skallra, prassel eller rispåse.

Sensomotoriska lekar för småbarn
Att integrera med ditt barn i samspel med ovannämnda leksaker är alltid bra. Nära kontakt/beröring och att prata med ditt barn är viktigt, även om barnet inte förstår dig. Spädbarnsmassage brukar vara omtyckt bland de små och ger en bra närhet med förälder. Låt barnet sträcka sig efter saker och följa t.ex. en handdocka i kontrastfärger med blicken. Låt barnet ligga fritt på golvet för att lära sig vända, åla, sitta och krypa. Låt ditt barn få möjlighet att utveckla sina reflexer. Spädbarnsreflexer är Mororeflex (omfamningsreflex), gripreflex, sök/sug och sväljreflex samt gångreflex. Du kan enkelt leka med barnets reflexer så att de utvecklas fullt ut och inte blir kvar som reflexrester, dvs ej utvecklade och kan då följa med barnet upp i ålder. Kort – var närvarande och umgås med ditt barn.

Källor ; Illustrerad Vetenskap, babyhjalp.se, www.sensomotorik.net/Sensomotorisk.html, wikipedia/Piaget (utvecklingsteoretiker), 1177, vårdguiden, Lättattlära.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hitta oss