Tips! Så förebygger du skallasymmetri

Candide Panda Kudde 6

Andelen barn med skallasymmetri har skjutit i höjden de senaste åren. Så många som 20–40 procent av alla svenska barn i ålder 0–6 månader beräknas ha någon form av sned eller platt skalle. Det få föräldrar vet är att många av fallen hade kunnat undvikas med några enkla förebyggande åtgärder, som att använda en tryckavlastade babykudde eller madrass.

Små barns huvuden är mjuka och formbara, eftersom hjärnan behöver plats att växa. Det är under barnets 6 första månader som 85 procent av huvudets tillväxt sker. På bara ett par veckor kan små barn utveckla platt eller snett huvud, om det till exempel ligger ensidigt åt ett håll, så kallad lägesbetingad skallasymmetri.

Som tur är kan lägesbetingad skallasymmetri också minska eller försvinna på ganska kort tid med rätt behandling och total avlastning. Ju snabbare barnets skallasymmetri upptäcks, desto bättre. Redan vid 6 månaders ålder är det svårare och tar längre tid att korrigera. Om du misstänker att ditt barn har någon form av skallasymmetri ska du alltid kontakta BVC.

Det saknas svensk statistik för hur vanligt förekommande skallasymmetri är, men flera utländska studier visar att omkring 20 procent av alla spädbarn får någon form av skallasymmetri. En kanadensisk studie visade att så många som 48 procent var drabbade. I Sverige pratar man om att omkring vart femte barn har skallasymmetri, varav de flesta lägesbetingad asymmetri – som i många fall går att förebygga.

 

1. Sova på rygg – leka på mage

Problemet med lägesbetingad skallasymmetri har ökat med 400 procent sedan man världen över införde rekommendationen att spädbarn ska sova på rygg. Ryggläge har minskat antalet fall av plötslig spädbarnsdöd markant, men eventuellt gjort att föräldrar är onödigt rädda för att låta spädbarn ligga på mage när de är vakna.

Magläge är nämligen det viktigaste rådet för att förebygga lägesbetingad skallasymmetri, eftersom det ger total avlastning av skallen. Redan från födseln kan du lägga barnet på mage korta stunder för att vänja barnet vid magläge. Gör det gärna till en daglig rutin att lägga barnet på mage i ditt knä eller på en filt på golvet. Om barnet blir trött vänder du på det, så att det får sova på rygg.

Att låta barnet ligga på mage är också något som hjälper till att stärka nackmuskulaturen, det stimulerar barnets kognitiva förmåga och den motoriska utvecklingen. Barnet stimuleras till mer rörelse som att snurra runt och vilja ta sig framåt eller börja krypa.

 

2. Tryckavlastande babymadrass

Små barn tillbringar mycket tid på rygg, men alla barn gillar inte plant ryggläge. Många barn har lättare att komma till ro på en ergonomiskt utformad babymadrass och utbudet av sådana har ökat de senaste åren. Välj en ergonomisk babymadrass med memory foam eller små EPS-kulor som båda har tryckavlastande egenskaper. Dessa memorerar skallens runda form och kan på så vis minska risken för att barnet utvecklar skallasymmetri.

En ergonomisk, tryckavlastade babymadrass har många fler fördelar för det nyfödda barnet. Stöd för armar och ben ger en bekvämare sovposition som känns igen från fosterstadiet. Med lätt uppdragna ben får barnet en position som känns behaglig och behjälplig vid kolik och magbesvär. En svagt sluttande ställning är att föredra vid reflux och andra andningsrelaterade sjukdomar. Det breda magbandet ger babyn trygghetskänsla.

 

3. Platt kudde i tryckavlastande memory foam

När små barn ligger plant rekommenderas en tryckavlastande kudde som Panda babykudde med memory foam. Det är ett tryckavlastande skum som memorerar skallens runda form och fördelar trycket på skallen. Kudden är liten och platt, bara några centimeter för att barnet ska kunna röra huvudet fritt åt sidorna, och liten för att OM barnet lyckas vända sig på magen inte hamna med ansiktet i kudden. En låg kudde gör också att barnets raka nacklinje bibehålls så att inte hakan trycks ner mot bröstet och på så sätt hindrar luft i luftstrupen.

En hög, mjuk och bred huvudkudde kan ÖKA risken för asymmetri eftersom den tenderar att fixera barnets huvud och ge motsatt verkan från tidigare nämnt. Risken för kvävning är även högre i en stor mjuk kudde om baby lyckas vända sig om och hamna med ansiktet rakt ner i den fluffiga kudden. Vill du ha en mindre varm kudde, välj en tryckavlastande kudde i 3D-meshmaterial som andas.

En tryckavlastande kudde med memory foam bör användas i förebyggande syfte varhelst barnet ligger på rygg, i sängen i vagnen eller på golvet. Har barnet redan någon form av skallasymmetri rekommenderas istället total avlastning och sidoläge med babysleep sidokudde.

 

4. Avlasta med kängurumetoden

Ett annat sätt att ge skallen total avlastning är att bära barnet. Kängurumetoden kallas det när spädbarn bärs hud mot hud. Det är något som länge används inom neonatalvården och har visat sig ha en rad positiva effekter för både barn och föräldrar. Till exempel underlättar det den viktiga anknytningen mellan barnet och föräldrarna samt att pappan/partnern får en möjlighet att känna den närhet mamman får till barnet vid amning.

Med en kängurutopp underlättas känguruvården och barnet får en ergonomisk position som känns igen från fosterstadiet och ger trygghet. Den upprätta positionen känns också ofta behaglig vid matsmältningsproblem och kolik.

 

5. Variera sida

Ser du att ditt barn har en tendens att vilja ligga mer på ena sidan? Hjälp barnet att bryta mönstret. Du kan till exempel tänka på var barnet är placerat. Barn följer oftast rörelser och att titta in i en vägg är inte kul. Variera position, plats och prata med barnet från båda hållen och variera var leksakerna finns.

Vissa barn får ändå en favoritsida och det ökar risken för att de utvecklar skallasymmetri. Då ska du aktivt hjälpa barnet att byta position genom att vända det när det somnat, så att det ligger på andra sidan. Om det inte fungerar kan du ta hjälp av ett sidostöd. Med sidostödet ligger barnet tryggt på sidan och kan inte rulla över till magläge. Sidostödet kan användas både i sängen och i vagnen.

Ett sidostöd är också att rekommendera om ditt barn redan har utvecklat skallasymmetri, då det ger total avlastning åt den deformerade sidan av skallen.

Om barnet har en favoritsida, undvik då långa stunder i babysitter eller babyskydd när ni inte åker bil, eftersom barnen där ofta hamnar på sin favoritsida.

Har ditt barn svårt att vrida huvudet åt motsatt håll från favoritsidan samt svårt att dra ner hakan en aning mot bröstet? Då ska du rådfråga BVC eller en sjukgymnast eftersom barnet kan ha en kort muskel som kallas torticollis.

 

Fakta om skallasymmetri och torticollis

– Ca 20–40% av alla svenska barn uppskattas ha någon form av skallasymmetri vid 2–4 månaders ålder.

– Lägesbetingad skallasymmetri, orsakas oftast av att barnet ligger ensidigt på rygg eller på en favoritsida. Skallasymmetrin kan också vara medfödd eller ha annan bakomliggande orsak.

– Kontakta alltid BVC om du tror att ditt barn har skallasymmetri.

– Ju förr skallasymmetri upptäcks, desto bättre. Lägesbetingad skallasymmetri, kan med rätt behandling och total avlastning gå tillbaka.

– Brachycefali, innebär symmetrisk tillplattning av bakhuvudet

– Plagiocefali, innebär att en tillplattning på ena sidan av bakhuvudet, samtidigt som pannan och ögat på samma sida skjuts framåt.

– Torticollis är en muskulär åkomma, där nackmuskeln är spänd eller förkortad på ena sidan. Det gör att barnet har svårt att hålla huvudet rakt och får ofta en favoritsida. Kontakta BVC om du misstänker torticollis.

– Total avlastning rekommenderas vid skallasymmetri eller torticollis, t ex genom sidoläge med Babysleep sidokudde, mer magläge i vaket tillstånd och att barnet bärs, te x med hjälp av en kängurutopp.

Källor: Region Skåne – Regional riktlinje för skallasymmetri och torticollis i barnhälsovården, Västra Götalandsregionen – Prevention av lägesbetingad skallasymmetri, Socialstyrelsen, Vi Föräldrar

En tanke om “Tips! Så förebygger du skallasymmetri

  1. Pingback: Candide pandakudde bäst i test – igen! | | Rollabout.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hitta oss